Författaren vill tacka följande personer för välbehövliga bidrag till skrivprocessen.

Mamma för hjälpen med skrivandet.
Pappa för materialet till det s.k. "Orhemsfallet".

Verklighetens Dani Bodin för intervjun.

Syskon och vänner som funnits där på ett eller annat sätt.

 

 

Följande vänner har bidragit med värdefulla lästips.

Jacob (Quinn, Reiss)

Steve (Fromm, Miller)

Eva/Mats (Tolle)

Lotta (Böhm)

Malin (Ullman/Zimmerman)

Mamma (Pollak)