Grundkrafter

Grundkrafterna är ingen exakt vetenskap, men kan underlätta förståelsen av världen.

* SPOILER *


 

Joels grundkrafter

 

A (njutning) - smak, närhet, attraktion, sex, romantik, skönhet, musik, rytm

 

B (stabilitet) - ordning, trygghet, vana, tradition, konservatism, kontroll, sparsamhet, koncentration, lugn

 

C (identitet) - ego, förebild, roll, konformitet, likriktning, gemenskap, heder, revansch

 

D (styrka) - livskraft, faderskärlek, självförtroende, värde, status, marknadsföring, uppmärksamhet

 

E (skapande) - barnafödsel, moderskärlek, omsorg, givande, aktion, kreativitet

 

F (mångfald) - variation, broderskärlek, självkänsla, integritet, nyfikenhet, objektivitet, tolerans, ansvar

 

G (balans) - mod, tålamod, medvetenhet, sanning, ärlighet, öppenhet, harmoni