Referenser
(i ordning av ungefärlig betydelse)

1. Daniel Quinn - Ishmael (1992)

Tolkningen av mänsklighetens dilemma och visionen om omvandling.

2. Erich Fromm - Kärlekens konst  (1956)

Kärleksbegrepp, metafor mellan individens och kollektivets utveckling, balans mellan faders- och moderskärlek.

3. Eckhart Tolle - En ny jord, ditt inre syfte (2005)

Identitet och ego.

4. Steven Reiss - Vem är du? (2000)

De 16 grundbehoven inspirerade till idén om sju grundkrafter.

5. Tomas Böhm - Efter förälskelsen (1996)

Teorier kring kärleksrelationer. Upprepningstvång.

6. Kay Pollak - Att växa genom möten (1994) och Att välja glädje (2001)

Positivt tänkande.

7. Alice Miller - Breaking down the wall of silence (1992)

Idén om att föräldrars missriktade makt bidrar till världsproblemen.

8. Emerich Roth - Varför just han? (2000)

Varför blev just Dani Bodin en värsting?

9. Montague Ullman, Nan Zimmerman - Använd dina drömmar (1979)

Inspiration till drömska scener i de inre rummen.

10. Roland Orzabal, Alan Griffiths - Tomcats screaming outside (2001)

Inspiration från musik, se Lyrics för musiksaga baserad på Orzabal's texter.